Szkolenie Alteryx Designer

Rozwijanie kompetencji swoich pracowników jak i własnych jest niezbędnym elementem kształtowania struktur firmy i umożliwiania jej dalszego rozwoju. Firma zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem jest bardziej atrakcyjna w oczach klientów i ma szanse na stanie się liderem na danym rynku. Jednym ze szkoleń, które warto zafundować podwładnym jest szkolenie Alteryx Designer. Ma ono związek ze sprawną i poprawną analizą danych, co stanowi niezbędny krok na drodze do osiągania sukcesów biznesowych.

Dlaczego warto ukończyć szkolenie Alteryx Designer?

Szkolenie Alteryx Designer umożliwia skuteczne zapoznanie się z systemem ETL, który przyspiesza proces łączenia i analizowania danych. Dzięki temu liczne procesy decyzyjne mogą być podejmowane w szybszym czasie i są bardziej celne. Alteryx sprawnie oczyszcza i łączy dane, co do tej pory w dużej mierze składało się na pracę konkretnych członków zespołu. Dzięki używaniu nowego systemu mogą oni skupić swoją uwagę na części analitycznej, nie marnując czasu na poprawianie błędów i wybieranie wartościowych danych. Co więcej, Alteryx automatyzuje procesy analityczne, co oznacza, że raz utworzone połączenie między poszczególnymi bazami, będzie dostępne tak długo jak chce tego ich właściciel. Nie trzeba za każdym razem na nowo tworzyć wzorca do analizy.

System ETL daje również możliwość pracy z danymi zewnętrznymi i w sieci web, co daje możliwość pracy zdalnej i łączenia sił oddziałów położonych nawet w różnych miejscach na świecie. Nie trzeba być programistą, żeby korzystać z Alteryx. Szkolenie Alteryx Designer rozwieje wszelkie wątpliwości co do dostępnych funkcji i umożliwi współpracę wielu zespół, w tym samym czasie. Dzięki temu zachowany będzie wysoki poziom komunikacji, bez konieczności każdorazowego informowania o dokonaniu zmian w pliku. Alteryx dba również o to, aby żadne z wykonywanych dotychczas operacji i wyników nie zostały zapomniane i usunięte, w związku z czym można dowolnie wiele razy zmieniać połączenia między danymi, w poszukiwaniu odpowiedzi na konkretne zagadnienia. Jego interfejs jest bardzo instynktowny i przejrzysty, a wiele operacji można wykonać za pomocą prostej metody drag and drop.

Jak wygląda szkolenie Alteryx Designer?

Szkolenie Alteryx Designer przyjmuje formę dostosowaną do potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej. Oczywiście przeważająca część szkolenia ma stałą strukturę związaną z jej merytoryką oraz wytycznymi samego systemu. Jednak wybrane firmy organizujące tego rodzaju spotkania edukacyjne łączą pewne wspólne cechy.

Przede wszystkim są to zajęcia praktyczne, dzięki czemu od razu uczestnicy szkolenia mają styczność z używaniem narzędzi Alteryx. Podczas całego procesu używania systemu wspiera ich wykwalifikowany szkoleniowiec. Uczestnicy trenują na gotowych przykładach, ale mają również możliwość analizowania danych z własnej firmy. Podczas szkolenia poznają wiele narzędzi, które wykorzystują do wykonywania konkretnych zadań. Każdy blok zakończony jest rozwiązywaniem capstone project. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikat Alteryx Designer.