Pozyskiwanie dotacji unijnych – czy potrzebujesz pomocy dla swojej firmy?

Dotacje unijne to nieodpłatny i bezzwrotny instrument finansowy Unii Europejskiej. Celem jego uruchomienia było przede wszystkim wsparcie efektywnego rozwoju firm, które mają ugruntowany i innowacyjny pomysł na biznes i chcą podejmować ambitne, dobrze rokujące na przyszłość inwestycje. Samo pozyskiwanie dotacji unijnych to jednak kilkuetapowy, dość skomplikowany proces, wymagający odpowiedniego przygotowania i zaplanowania. To sprawia, że w wielu przypadkach trudno wyobrazić sobie efektywne pozyskiwanie środków unijnych bez wsparcia profesjonalnych doradców, posiadających wiedzę i doświadczenie w rozległym obszarze dofinansowań z UE. Sprawdź, kiedy szczególnie opłaci się oddelegować to zadanie w ręce ekspertów!

Pozyskiwanie dotacji unijnych – dlaczego warto?

Środki unijne są rozdysponowywane pomiędzy konkretne przedsiębiorstwa w celu ich restrukturyzacji i wspierania rozwoju gospodarczego państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Postulaty te są realizowane za pomocą specjalnie powołanych Funduszy Unijnych, czyli środków finansowych wydzielonych z budżetu UE, które ostateczni beneficjenci otrzymują (po spełnieniu określonych warunków) w postaci bezzwrotnych dotacji. 

Możliwości w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych to coś, co na określonym etapie rozwoju rozważa wiele firm z Polski. Celem każdego przedsiębiorstwa jest bowiem stopniowe rozszerzanie prowadzonej działalności o nowe usługi i rozwiązania, a także zwiększanie innowacyjności firmy i tym samym budowanie jej przewagi konkurencyjnej nie tylko na rynku polskim, ale również na arenie międzynarodowej. Dotacje z Unii Europejskiej pomagają w skutecznym osiąganiu tych założeń, umożliwiając przedsiębiorcom podejmowanie perspektywicznych inwestycji i przedsięwzięć. 

Pozyskiwanie dotacji unijnych w kilku krokach 

Jak ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorstwa? Pierwszym krokiem w procesie pozyskiwania dotacji unijnych powinna być rzetelna analiza potrzeb danej firmy. Warto przede wszystkim szczegółowo zweryfikować potencjał przedsiębiorstwa pod kątem możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Istotnym pytaniem w tym kontekście jest to, czy firma tworzy odpowiednie warunki do skutecznego wnioskowania o dotację unijną. W tym celu należy ustalić stopień innowacyjności projektu i jego potencjalną zgodność z kryteriami oceny wyszczególnionymi w danym programie operacyjnym. 

Następnym istotnym etapem podczas pozyskiwania dotacji unijnych jest modelowanie projektu. Celem tej czynności jest określenie i sprecyzowanie kluczowych obszarów planowanego przedsięwzięcia, co pozwoli zwiększyć szanse firmy na otrzymanie pożądanego dofinansowania. Aby zrobić to skutecznie, warto na początku dostosować koncepcję projektu pod kątem wymagań konkretnego konkursu, które można bez trudu znaleźć w formularzach udostępnianych przez instytucję zarządzającą. Jednym z najważniejszych etapów pozyskiwania dotacji, który ma decydujące znaczenie w kontekście tego, czy firma otrzyma finalnie środki unijne, jest przygotowanie wniosku o dotację. Powinien być on zgodny z wymogami formalnymi i merytorycznymi konkursu oraz zawierać całą niezbędną dokumentację i potrzebne załączniki. Po skierowaniu wniosku do odpowiedniej instytucji warto na bieżąco monitorować strony jednostki oceniającej aplikację

Na jakie inwestycje można  otrzymać dotację unijną w 2022 roku?

Jednym z nadrzędnych celów nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 jest współfinansowanie projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. Dotacje unijne otwierają szerokie możliwości szczególnie przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które posiadają jasno określony kierunek rozwoju i sprecyzowany plan na rozbudowę dotychczasowej działalności. Firmy te za pomocą dofinansowania z UE mogą następnie sukcesywnie zwiększać swoją innowacyjność, wdrażając nowoczesne i przyjazne dla środowiska rozwiązania lub rozszerzając świadczone usługi na nowe rynki.