Polski Ład – jaka składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność od 2022 roku?

2022 rok dla polskiego systemu podatkowego okazuje się wprost rewolucyjny. Ma to związek z wejściem w życie Polskiego Ładu, którego przepisy obejmują nie tylko kwestie samych podatków, ale również regulują sposób naliczania oraz opłacania składki zdrowotnej. Nowe zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej 2022 dotyczą przede wszystkim rodzimych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, a kwota należnej opłaty na ubezpieczenie zdrowotne jest ściśle uzależniona m.in. od przyjętej formy opodatkowania. Jaka będzie zatem wysokość składki zdrowotnej 2022? Jakie istotne zmiany pociągnął za sobą Polski Ład? Składka zdrowotna dla przedsiębiorców – w tym artykule poznasz najważniejsze informacje na ten temat!

Składka zdrowotna za styczeń 2022 – jak ją ustalić?

Opłacanie składki zdrowotnej uprawnia do korzystania z bezpłatnych usług opieki medycznej realizowanej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, a w związku z tym również opłacania ustalonej składki zdrowotnej dotyczy właściwie wszystkich przedsiębiorców prowadzących w Polsce swoje biznesy. Z tego powodu poszczególni właściciele firm powinni wiedzieć, jak zmieni się podstawa składki zdrowotnej 2022.

Zasady wyliczania składki zdrowotnej 2022 a Polski Ład

Dotychczas wysokość składki zdrowotnej dla polskich przedsiębiorców miała formę zryczałtowaną, a jej podstawę stanowiło 75% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw odnotowanego w czwartym kwartale roku poprzedniego. Wówczas brane pod uwagę były również wypłaty z zysku, a od ustalonej podstawy naliczano następnie 9% składki zdrowotnej. Minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w ubiegłym roku opiewała na kwotę niespełna 400 zł (dokładnie 381,81 zł). 

Co zmieniło się w momencie, gdy w polskich przepisach pojawił się Polski Ład? Składka zdrowotna – po wprowadzeniu zmian w prawie podatkowym – będzie obliczana według nieco innych zasad. Po pierwsze, przedsiębiorcy opodatkowani zgodnie ze skalą podatkową lub podatkiem liniowym będą musieli uiścić składkę zdrowotną proporcjonalną do osiąganego dochodu. To sprawia, że składka zdrowotna 2022 będzie inna dla poszczególnych przedsiębiorców, gdyż będzie ściśle zależeć od formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Po drugie zaś, wysokość składki dla osób opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie determinowana przez sumę wypracowywanych przychodów. I wreszcie po trzecie – dla firm, które rozliczają kartę podatkową, wysokość składki zdrowotnej 2022 będzie stała. 

Polski ład a składka zdrowotna dla przedsiębiorców – od kiedy?

Warto pamiętać, że w przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek według skali podatkowej, a także liniowo, ustalenie składki zdrowotnej zgodnie z nowymi zasadami obowiązuje dopiero od lutego 2022 roku. Natomiast wszystkie osoby korzystające z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz przedsiębiorcy z kartą podatkową są zobligowani do naliczania składek według postanowień Polskiego Ładu już w deklaracjach za styczeń 2022 roku. 

Polski ład składka zdrowotna dla przedsiębiorstw – jakie zmiany od lipca?

Nowelizacja ustawy o PIT oraz Polski Ład 2.0 wprowadzają istotne zmiany w zakresie wyliczenia składki zdrowotnej 2022. Wraz z początkiem lipca tego roku płatnicy opodatkowani podatkiem liniowym otrzymają prawo odliczenia od osiągniętego dochodu lub włączenia do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej uiszczonej składki zdrowotnej, mającej związek z działalnością opodatkowaną w tej formie. Roczny limit takiego odliczenia będzie wynosił niecałe 9 tys. złotych i ma podlegać corocznej waloryzacji przez Ministra Finansów. Ryczałtowcy, którzy zastanawiają się, jaka jest podstawa składki zdrowotnej 2022, jak obliczyć ją po wchodzących w życie nowelizacjach – powinni ponadto wiedzieć, że zyskają możliwość odliczenia od swojego przychodu 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Co więcej, wraz z początkiem lipca pojawi się również szansa na odliczenie 19% zapłaconej składki od karty podatkowej. Z kolei płatnicy opodatkowani PIT według skali podatkowej takiej opcji niestety nie otrzymają.