Na czym polegają szkolenia z umiejętności interpersonalnych?

Umiejętność wykorzystania kompetencji miękkich jest przydatna na wszystkich stanowiskach w pracy w różnych branżach. Nieważne czy jesteś dyrektorem międzynarodowego oddziału, pracownikiem administracji czy księgowym – wyżej wspomniane umiejętności usprawnią pracę każdemu zatrudnionemu oraz właścicielowi przedsiębiorstwa. Czym są umiejętności interpersonalne i dlaczego warto je rozwijać?

Czym są umiejętności interpersonalne?

Każdy, komu zależy na rozwoju osobistym, zapewne słyszał o pojęciu takim jak umiejętności interpersonalne. W dużym skrócie są to wszystkie kompetencje miękkie, które wpływają na komunikację pomiędzy ludźmi. Jeśli jesteś świadomy tego jak ważne są te umiejętności i które z nich są Twoją mocną stroną, możesz lepiej poznać siebie samego w sytuacjach kiedy wchodzisz w relacje z drugą osobą oraz w jaki sposób reagujesz na innych. Z taką wiedzą możliwe jest rozwinięcie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Dobra komunikacja jest kluczowa na wszystkich stanowiskach, dlatego ta umiejętność przyda się każdemu pracownikowi w każdej branży. Kompetencje interpersonalne są szczególnie ważne w interakcjach biznesowych. Pozwalają na odczytywanie intencji rozmówcy i rozwijają umiejętności komunikacyjne, czyli między innymi: umiejętność skutecznego słuchania, umiejętność asertywności w relacjach z innymi oraz umiejętność prezentacji i różnego rodzaju wystąpień. Kompetencje miękkie są podstawą relacji międzyludzkich, zarówno w strefie biznesowej jak i prywatnej. Dlatego tak ważne jest ich poznawanie i rozwój w tym właśnie zakresie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu umiejętności personalnych? Są to kursy wyjątkowo uniwersalne i rozwijające kompetencje, które wykorzystywane są przez wszystkich w codziennych zajęciach, zarówno w pracy jak i poza nią. Dzięki samoświadomości swoich mocnych stron w umiejętnościach interpersonalnych możliwa jest zmiana postawy i zachowań w określonych sytuacjach. Dodatkowymi bardzo przydatnymi kompetencjami, których temat zgłębiany jest na szkoleniach umiejętności interpersonalnych, jest zarządzanie czasem oraz rozwiązywanie problemów w najbardziej efektywny sposób. Poprzez wzmocnienie inteligencji emocjonalnej można zręczniej zarządzać nowymi sytuacjami oraz projektami i zyskać większą pewność siebie. Najczęściej zakres kursów rozwijających umiejętności interpersonalne dotyczy:

  • zarządzania czasem,
  • asertywności,
  • zarządzania stresem w pracy,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • wystąpień publicznych,
  • sztuki skutecznych negocjacji,
  • motywacji,
  • zarządzania sobą w czasie.

Program szkoleń jest przeważnie dostosowany do przedsiębiorstw z różnych branż, tak aby uzyskane umiejętności mogło wykorzystać jak najwięcej osób. Bardzo ważne jest, aby kurs zawierał wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne, ponieważ zwłaszcza kompetencje miękkie należy ćwiczyć poprzez działanie.