Kto ma obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec?

Praca za zachodnią granicą zawsze była popularna wśród Polaków, dlatego co roku w okresie rozliczeń podatkowych, powraca temat obowiązku rozliczeń i składania deklaracji przed niemieckim fiskusem. W artykule wyjaśniamy, kto jest zobligowany do rozliczenia podatku z Niemiec.

Rozliczenie podatku z Niemiec – kto musi rozliczyć się w Niemczech?

Rozliczenie podatku z Niemiec nie zawsze jest koniecznością, chociaż przysługuje ono wszystkim osobom, które legalnie pracowały w Niemczech i odprowadzały podatek dochodowy (niem. Lohnsteuer) od wynagrodzenia. 

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej jest natomiast przewidziany w konkretnych przypadkach i dotyczy on osób, które:

  • posiadają II, III, V lub VI klasę podatkową,
  • został im nadany numer identyfikacji podatkowej,
  • mają zarejestrowaną na terenie Niemiec działalność gospodarczą (niem. Gewerbe),
  • pobierają w Niemczech świadczenia socjalne, zasiłek wychowawczy lub zasiłek chorobowy,
  • pracowały w ciągu roku u więcej niż jednego pracodawcy, 
  • oboje małżonków pracuje na terenie Niemiec obowiązkowe w przypadku, gdy jeden z małżonków ma III a drugi V klasę podatkową).

W szczególnych przypadkach niemiecki Urząd Skarbowy może wezwać do rozliczenia także takie osoby, które nie posiadają obowiązku rozliczenia się. Wówczas bez względu na wynik rozliczenia, podatnik powinien w wyznaczonym przez Finanzamt terminie stawić się w urzędzie, ponieważ niedotrzymanie terminu może skutkować karą grzywny.

Rozliczenie podatku z Niemiec może być opłacalne także w przypadku osób, które nie posiadają obowiązku rozliczenia. Są to najczęściej podatnicy, którzy posiadają I klasę podatkową, ponieważ złożenie deklaracji podatkowej  jest wtedy korzystnym rozwiązaniem finansowym. Należy pamiętać, że w Niemczech istnieje możliwość dobrowolnego złożenia zeznania podatkowego aż z ostatnich 4 lat, co oznacza, że w roku 2021 podatnicy złożyć deklarację podatkową za: 2020, 2019, 2018 oraz 2017 rok. 

Przed złożeniem deklaracji należy wziąć pod uwagę opcję, że w wyniku rozliczenia może okazać się, że podatnik jest zobowiązany do dopłaty podatku. Najczęściej ma to miejsce w sytuacjach, kiedy odprowadzony podatek w stosunku do przychodu brutto jest bardzo niski. W sytuacji dobrowolnego rozliczenia można po prostu z niego zrezygnować.

Rozliczenie podatku z Niemiec z polskim Urzędem Skarbowym

Rozliczenie dochodów z Niemiec powoduje obowiązek złożenia deklaracji PIT-36/ZG. PIT z załącznikiem jest przewidziany dla osób mieszkających w Polsce, ale otrzymujących wynagrodzenie z tytułu pracy w innym kraju. w tym przypadku w Niemczech.

Dochody uzyskane za zachodnią granicą podatnik powinien rozliczyć w rocznym zeznaniu  i  zgłosić do polskiego Urzędu Skarbowego. Ze względu na obowiązującą umowę między Polską a Niemcami, która dotyczy unikania podwójnego opodatkowania, podatnik nie musi martwić się o płacenie podatku w obu krajach.. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy dana osoba posiada dochody z obu krajów – wówczas wynikiem rozliczenia może być dopłata podatku, jeśli zostanie przekroczony próg podatkowy.