Jakie sprawy administracyjne można powierzyć adwokatowi?

Prawo obejmuje bardzo obszerny zespół norm postępowania. Dzieli się je na wiele bardziej szczegółowych dziedzin obejmujących różne aspekty życia w społeczeństwie. Jedną z nich jest prawo administracyjne. Jakimi sprawami z tego zakresu zajmie się adwokat? Dlaczego we Wrocławiu i innych większych miastach zwykle dość długo czeka się na rozstrzygnięcie kwestii prawnych?

Czym charakteryzuje się prawo administracyjne?

Na początek należy zdać sobie sprawę z cech charakterystycznych dla tego rodzaju prawa. Stosunek administracyjny wyróżnia się przede wszystkim tym, że po jednej z jego stron każdorazowo stoi organ administracji państwowej. Temu zaś przypadają w udziale uprawnienia władcze względem jednostki, jaką jest obywatel.

Ponadto obowiązujące normy prawa administracyjnego mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że nie mogą ulegać modyfikacji czy wyłączeniu na prośbę którejkolwiek ze stron relacji prawnej, nawet jeśli obie byłyby zgodne w danej sprawie.

Naczelnym celem prawa administracyjnego zawsze jest zabezpieczenie interesu publicznego. To kwestia bezdyskusyjna.

Prawo administracyjne — ważny element życia społecznego

Bez istnienia prawa administracyjnego odpowiednia kontrola relacji zachodzących pomiędzy jednostką a organem władzy państwowej nie byłaby możliwa. To właśnie ono reguluje wszelkie kwestie związane z tzw. sprawami urzędowymi.

Zakres tego prawa obejmuje więc zagadnienia dotyczące m.in.: podatków, ewidencji ludności, rejestracji pojazdów czy uzyskiwania różnego rodzaju zezwoleń. Ponadto zajmuje się także kwestiami świadczeń z zakresu pomocy społecznej i problematyką bezrobocia. Dzięki niemu możliwe jest również uzyskiwanie przez cudzoziemców zezwoleń na pracę w danym kraju.

W mnogości i zawiłościach spraw łatwo się zagubić, dlatego też nieocenionym wsparciem może okazać się tu adwokat. Wrocław jest jednym z wielu miast oferujących fachową pomoc w tym zakresie. W niektórych przypadkach wstępną poradę można czasem uzyskać nawet bezpłatnie.

Co obejmuje pomoc prawna w sprawach administracyjnych?

Pomoc prawna w sprawach administracyjnych obejmuje imponujący szereg działań. Można je ogólnie podzielić na:

  • udzielanie porad i opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
  • udział w postępowaniu przed organami administracji państwowej,
  • udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Do bardziej szczegółowych czynności możemy tu zaliczyć m.in.:

  • pomoc w gromadzeniu dokumentów niezbędnych dla danej sprawy,
  • sporządzanie odwołań od decyzji czy zażaleń na postanowienia,
  • przygotowywanie wniosków np. o stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji lub wznowienie działań,
  • sporządzanie skarg dotyczących przebiegu postępowania.

Ile może trwać rozpatrywanie danej sprawy?

Nie ma określonych ram czasowych, które byłyby pewnikiem co do rozpatrzenia danej sprawy. Każdy przypadek cechuje podejście indywidualne, a na sam przebieg danego procesu składa się wiele czynników mniej lub bardziej od nas zależnych.

Postępowanie sądowo-administracyjne może trwać kilka miesięcy lub nawet parę lat. Sporo zależy nie tylko od charakteru danej sprawy, ale też od ilości incydentów, jakie musi rozstrzygnąć dany sąd. Niestety jest to kwestia, na którą nie ma wpływu nawet najlepszy adwokat. Wrocław jest doskonałym przykładem miasta, w którym na rozstrzygnięcie wielu spraw czeka się latami m.in. dlatego, że kolejki są spore.

Adwokat Wrocław — kancelarie pełne roboty

Adwokat działający we Wrocławiu lub innym dużym mieście nie może narzekać na brak zajęcia. Kancelarie m.in. prowadzą wiele spraw administracyjnych z zakresu prawa budowlanego (np. pozwolenia na budowę lub użytkowanie)  czy związanych z zasiłkami przyznawanymi w ramach pomocy społecznej. Ponadto codziennie wielu cudzoziemców zgłasza się do adwokatów, by Ci pomogli im uzyskać zezwolenie na pobyt lub pracę na terenie Polski. Wszystko to zaś tylko przykłady licznych spraw prowadzonych w ramach działalności kancelarii.