Jakie kroki prawne warto podjąć w przypadku wypadku przy pracy?

Mimo że rygorystyczne przepisy BHP ściśle określają zasady mające na celu zredukowanie zagrożenia w miejscu pracy, wypadki podczas wykonywania służbowych zadań wciąż się wydarzają. Zdarzenie takie jak wypadek przy pracy wymaga dopełnienia szeregu formalności. W sprawnym przeprowadzeniu postępowania powypadkowego może pomóc doświadczona kancelaria. Gdańsk, Warszawa czy inne duże miasta – to miejsca, w których niemal codziennie odnotowuje się rozmaite wypadki. O czym pamiętać w obliczu wypadku przy pracy i jakie kroki prawne warto podjąć w tej sytuacji? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Wypadek przy pracy – najważniejsze informacje

Definicja i okoliczności

Za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć pracownika, które wydarzyło się:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika rutynowych czynności na rzecz pracodawcy – zarówno na polecenie przełożonych, jak i bez ich bezpośredniej dyspozycji;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy – w drodze między siedzibą firmy a miejscem wykonywania zadań służbowych.

Dodatkowo, na mocy ustawy wypadkowej, za równorzędne wypadkowi przy pracy uznaje się zdarzenia, które wydarzyły się:

  • w czasie podróży służbowej (jeśli wypadek taki nie jest spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem zadań służbowych);
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe;
  • w trakcie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony.

Rodzaje wypadków przy pracy

Zgodnie z ustawą wypadkową można wymienić trzy rodzaje zdarzeń w miejscu pracy: 

  • śmiertelny wypadek przy pracy, w wyniku którego śmierć osoby poszkodowanej nastąpiła w czasie sześciu miesięcy od dnia zdarzenia;
  • ciężki wypadek przy pracy, powodujący ciężki uszczerbek na zdrowiu (utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, rozstrój zdrowia, nieuleczalna choroba, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe oszpecenie lub zniekształcenie ciała);
  • wypadek zbiorowy, o którym można mówić w przypadku zdarzeń, w których ucierpiały co najmniej dwie osoby.

Postępowanie w przypadku wypadku przy pracy – co warto wiedzieć?

Jedną z kluczowych kwestii, o której warto pamiętać w sytuacji wypadku przy pracy, są roszczenia odszkodowawcze. Okazuje się jednak, że sprawy tego rodzaju bywają niekiedy bardzo skomplikowane i zawiłe. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest odpowiednia kancelaria. Gdańsk, a także inne, mniejsze miasta dysponują szeregiem specjalistów z zakresu prawa, którzy pomogą skutecznie i sprawnie przejść przez cały proces. 

O czym należy bezwzględnie pamiętać w przypadku wypadku przy pracy? Przede wszystkim warto wiedzieć, że poszkodowany lub jego rodzina mają prawo do jednorazowego odszkodowania. Wniosek o wskazane świadczenie należy skierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji musi ustalić procent uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. Ta informacja determinuje z kolei wysokość ostatecznej kwoty odszkodowania. Może się zdarzyć, że decyzja ta nie będzie satysfakcjonująca. Wówczas poszkodowany może złożyć odwołanie do Komisji Lekarskiej ZUS. Dodatkowo osoba poszkodowana ma możliwość wystąpienia z roszczeniami uzupełniającymi (roszczenie o odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta), ale tylko pod warunkiem, że pracodawca ponosi odpowiedzialność cywilną za powstałą w wyniku wypadku szkodę. W takiej sytuacji należy wystosować do pracodawcy wezwanie do zapłaty, a jeśli okaże się ono bezskuteczne – sprawę kieruje się na drogę postępowania sądowego.

Jak zatem widać, regulacje prawne związane z wypadkiem przy pracy to bardzo złożona kwestia. Z tego powodu profesjonalna pomoc prawna może okazać się niezbędna do tego, by jak najkorzystniej rozwiązać tę trudną sytuację.