Jak powstają systemy wbudowane?

Systemy wbudowane to ważna część sukcesywnie postępującej transformacji cyfrowej, która dotyczy w równym stopniu produkcji, jak i przemysłu. Współczesne maszyny wyposażone są w coraz nowocześniejsze i bardziej inteligentne funkcje, dzięki czemu skutecznie przyczyniają się do rozwoju biznesu. Innowacyjne produkty cyfrowe oparte  na oprogramowaniu projektowym to sposób na przeniesienie firmy na wyższy poziom i tym samym wkroczenie do świata przemysłu 4.0. Sprawdź, jak powstają systemy wbudowane i poznaj ich szerokie zastosowanie. 

Systemy wbudowane – najważniejsze informacje 

Systemy wbudowane to zaawansowane rozwiązania programistyczne, które skutecznie wspierają pracę nowoczesnych urządzeń i maszyn. Stanowią systemy komputerowe specjalnego przeznaczenia, ponieważ stają się one integralną częścią obsługiwanego sprzętu komputerowego (hardware). System wbudowany działa w oparciu o mikroprocesor lub mikrokontroler, będąc zaprogramowanym do wykonywania ściśle określonej liczby zadań. W zależności od jego przeznaczenia może on zawierać oprogramowanie dedykowane tylko na to konkretne urządzenie (firmware) lub cały system operacyjny wraz ze specjalnym oprogramowaniem.

Systemy wbudowane mają szerokie zastosowanie i dziś z sukcesem wykorzystuje się je niemal w każdej branży. Dzieje się tak, ponieważ systemy wbudowane są coraz bardziej inteligentne. Wzrasta również ich zdolność do pracy autonomicznej, dzięki czemu mogą wykonywać zadania o coraz większym stopniu złożoności. Systemy tego rodzaju stosuje się powszechnie w urządzeniach takich jak:

  • sprzęt komputerowy (twarde dyski, serwery czasu, routery, napędy optyczne);
  • konsole i automaty do gier;
  • telewizory, odtwarzacze DVD, kamery cyfrowe;
  • drukarki, kserokopiarki;
  • sprzęt medyczny (monitory hotlerowskie);
  • bankomaty;
  • systemy alarmowe;
  • sprzęt pomiarowy (analizatory widma, oscyloskopy);
  • sterowniki PLC.

Usługi z zakresu systemów wbudowanych

Doradztwo IT 

Specyfika i trudność projektów z obszaru IT polega na tym, że częstokroć są ona wieloetapowe, a tym samym dość skomplikowane. Dlatego każdorazowo współpraca w tym zakresie powinna rozpocząć się od kompleksowej analizy i specyfikacji projektowej. Podstawą pomyślnej realizacji projektu jest bowiem wybór właściwych rozwiązań programistycznych. Warto dokładnie zbadać także potrzeby i cele biznesowe danej firmy produkcyjnej czy przemysłowej. 

Tworzenie systemów wbudowanych i oprogramowania sterującego

Mając ustalony plan działania, kolejne etapy prac i budżet całego przedsięwzięcia, można przystąpić do tworzenia architektury oprogramowania. Etap ten jest niezwykle ważny, ponieważ prawidłowo zaprojektowany system wbudowany stanowi gwarancję tego, że urządzenie będzie spełniało wszelkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i wydajności. Z tego względu praca nad projektem powinna mieć charakter kompleksowy, uwzględniając zarówno usuwanie długu technologicznego, jak i testy czy bezpieczną implementację. 

Optymalizacja kodu

Urządzenia działające w oparciu o system wbudowany powinny, ze względu na swoje przeznaczenie, cechować się niezawodnością i bezpieczeństwem. Z tego powodu tak istotna w procesie programowania jest poprawna optymalizacja kodu, pozwalająca na możliwie najefektywniejsze wykorzystanie tworzonego produktu.