Ile kosztuje rozwód w Polsce?

Rozwód jest nieprzyjemnym doświadczeniem, które dotyka co roku kilkadziesiąt par w Polsce. Szacunki Głównego Urzędu Statystycznego podają, że w 2020 r. rozwiodło się około 51. tysięcy małżeństw, natomiast separacja została orzeczona w przypadku około 700 par. Z danych wynika natomiast, że większość separacji prowadzi ostatecznie do wniesienia pozwu rozwodowego i zakończenia małżeństwa. W poniższym artykule skupiamy się na finansowych aspektach rozwodu, czyli kosztach, jakie muszą ponieść małżonkowie podczas rozprawy. 

Koszty rozwodu – na jakie wydatki trzeba się przygotować? 

Sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przed sądem, podlegają określonym opłatom – nie inaczej jest w przypadku rozprawy rozwodowej. Wniesienie pozwu o rozwód wiąże się ze stałą opłatą, która wynosi 600 zł. W przypadku orzeczenia rozwodu bez wskazania winy żadnej ze stron powód może liczyć na zwrot połowy tej kwoty 

Dodatkowe koszty rozwodu wynikają przede wszystkim z tego, czy między stronami dojdzie do porozumienia. W przypadku obopólnej zgody wydatki ulegają znacznemu obniżeniu. Jeśli jednak w trakcie rozprawy okaże się, że rozwiązanie poszczególnych kwestii wymaga wydania opinii biegłych sądowych lub prowadzenia mediacji, musimy się liczyć z nadprogramowymi kosztami rzędu kilku tysięcy złotych. Oprócz tego małżonkowie często decydują się na profesjonalną pomoc pełnomocnika. Adwokat, który udziela pomocy w zakresie takim jak rozwody Wrocław, pobiera wynagrodzenie według indywidualnie ustalonego cennika, dlatego oszacowanie całkowitych kosztów postępowania jest niemożliwe bez wskazania prawnika, który będzie zajmował się sprawą. O ostatecznej kwocie, jaką trzeba przeznaczyć na rozwód, decyduje także kwestia podziału majątku. Jeśli para zdecyduje się na ten krok, musi liczyć się z dodatkowymi opłatami sądowymi. 

Podział majątku w postępowaniu rozwodowym

Jeśli strony chcą obniżyć koszty rozwodu, a planują w trakcie postępowania przeprowadzić także podział majątku, powinny przedstawić przygotowany wspólnie projekt takiego podziału. W przypadku powierzenia tej kwestii sądowi, opłata za wniosek zwiększy wydatki o 1000 złotych. Samodzielnie stworzony szkic podziału majątku jest obciążony kwotą 300 zł. 

Pełnomocnictwo adwokata

W przypadku spraw, w których małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia, niezbędna będzie reprezentacja przed sądem. W tym celu najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Jego honorarium jest zależne od wielu czynników, m.in. stopnia skomplikowania sprawy, ale także lokalizacji – w dużych miastach usługi prawnicze będą droższe. Jednak bez względu na to, gdzie i z jaką sytuacją rozwodową udamy się do adwokata, według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności prawników, minimalne wynagrodzenie w sprawach o rozwód czy unieważnienie małżeństwa wynosi 720 zł. 

Podsumowanie

Poniżej zostały wyróżnione najważniejsze kwestie, związane z opłatami za rozwód w Polsce:

  • Koszt pozwu jest opłatą stałą, która wynosi 600 zł.
  • W przypadku podziału majątku przez sąd opłata za wniosek wynosi 1000 zł, natomiast, gdy strony dojdą do porozumienia i przedstawią własny projekt podziału,

zmniejsza się ona do 300 zł. 

  • Na ostateczny koszt rozprawy wpływają znacząco opłaty za honorarium dla adwokata. Udział prawnika w postępowaniu rozwodowym nie jest obligatoryjny, jednak bywa niezbędny w przypadku braku zgody między partnerami.
  • Koszty rozprawy rozwodowej są uzależnione m.in. od miejsca rozwodu (w mniejszych miejscowościach koszty są niższe).