HR miękki i HR twardy – co je różni?

W nowoczesnych firmach coraz rzadziej spotkać się można ze stanowiskiem specjalisty działu kadr. Jego miejsce zajmuje już zazwyczaj osoba specjalizująca się w zagadnieniach z zakresu human resources. Polskie tłumaczenie, „zasoby ludzkie”, dość jasno wskazuje, jaką rolę w działaniu i rozwoju firmy prowadzi ktoś taki. Jednak trzeba pamiętać, że specjalista lub specjalistka od HR nie zajmuje się jedynie tym, co dawniej robiła osoba zatrudniona w kadrach. Oczywiście zakresy te w pewnej części się pokrywają, jednak wykształcenie i narzędzia osoby pracującej w dziale human resources są dużo szersze niż działu kadr. W naszym poradniku wyjaśniamy, na czym polega różnica oraz przedstawiamy podstawowe strategie i techniki wykorzystywane na tym stanowisku. 

Na czym polega praca działu HR?

Skoro praca działu HR i bardziej umocowanego w przeszłości działu kadr czymś się różni, to na czym polega praca jednego i drugiego? W przypadku działu kadr najważniejszym zadaniem jest nadzór nad obiegiem dokumentów pracowniczych w firmie, dotyczy to przede wszystkim kwestii związanych z umową, wynagrodzeniem i organizacją pracy. Dział kadr szczegółów monitoruje formalności związane z zatrudnieniem od etapu podpisywania umowy aż po zakończenie współpracy. Pracownicy kadr czuwają nad wypełnianiem systemu ewidencji czasu pracy, pasków wypłat wynagrodzenia i premii, przestrzegania czasu urlopu oraz nadzorem nieobecności pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim. 

Działania te wchodzą również w zakres pracy w ramach human resources, jednak na tym zainteresowanie działu HR się nie kończy. Aby zrozumieć istotę zarządzania zasobami ludzkimi, trzeba wziąć pod uwagę znaczenie roli zatrudnionych w firmie pracowników. Nowoczesne firmy coraz lepiej zdają sobie sprawę, jak ważne jest dbanie o ich dobrobyt nie tylko w kontekście zapewnienia im odpowiednio wysokich stawek, ale również dbania o atmosferę w miejscu pracy. Poza standardowymi pracami działu kadr, w obszarze pracy, jaką zajmuje się human resources jest regularne nadzorowanie satysfakcji z wykonywanej pracy, motywowanie do podejmowania nowych wyzwań, a także wychwytywanie pracowników szczególnie utalentowanych oraz tych, którzy muszą włożyć w wykonywane zadania trochę więcej zaangażowania. Prężnie działający dział HR organizuje szkolenia wewnętrzne nie tylko w zakresie podnoszenia umiejętności, ale także treningu kompetencji miękkich. 

Z uwagi na szeroki zakres specjalizacji, w dziale HR jest miejsce dla osób o bardzo zróżnicowanych doświadczeniu i kompetencjach. Przydatna będzie w nim wiedza zakresu psychologii, socjologii, ekonomii czy finansów. Osoby pracujące w HR powinna cechować dobra komunikatywność, umiejętność nawiązywania relacji oraz chęć rozwoju. Ponadto w zależności od osobistych predyspozycji, w działach HR stosuje się techniki z miękkiego i twardego HR. Na czym polega różnica?

Miękki HR – co to jest? 

W określeniu HR miękki mieszczą się wszystkie działania, których celem jest troska o jakość pracy osób zatrudnionych. Dotyczy to na przykład takiego zaplanowania liczby pracowników, by ci mieli możliwość wykonywania ich w komfortowych warunkach, ale jednocześnie byli w stanie dowozić oczekiwane efekty. Oznacza to więc, że w ramach miękkiego HR-u jest też miejsce na wszystkie aktywności związane z zatrudnianiem i rekrutacją. 

Ponadto w zakres kompetencji osób zajmujących się miękkim HR-em wchodzą także działania zwiększające motywację do pracy – specjaliści zajmują się przede wszystkim ustalaniem, to wpływa na efektywność i chęci do pracy oraz szukają nowych rozwiązań, dzięki którym te dodatkowo wzrosną. W ramach miękkiego HR wypracowywane są także rozwiązania sytuacji konfliktowych, które mogą pojawić się przy okazji relacji między pracownikami. 

Czym jest HR twardy?

Zakres czynności, jakie obowiązują w dziale zajmującym się HR twardym jest dużo bliższy tradycyjnym działaniom kadrowym. Oznacza to więc, że należą do niego takie obowiązki jak rozliczanie nadgodzin, ewidencja czasu pracy, kontrola nieobecności i podliczanie wynagrodzeń. W praktyce osoby zajmujące się twardym HR najczęściej pracują na specjalistycznym oprogramowaniu oraz doskonale orientują się w zagadnieniach związanych z prawem pracy.