Czy warto zrobić kurs audytora wewnętrznego ISO 14001?

Osoby dobrze zorganizowane, które potrafią być bezstronne w swych ocenach, byłyby dobrymi audytorami. Dodatkowo norma ISO 14001 jest związana ze środowiskiem i jego ochroną. Jeśli czujesz, że nadajesz się do wykonywania tak odpowiedzialnej funkcji, to warto zrobić kurs audytora ISO 14001. Sprawdźmy, kim jest audytor ISO 14001 i co należy do jego obowiązków.

Audyty środowiskowe

Audyty środowiskowe polegają na tym, że wyszkolona osoba przeprowadza rewizję zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami. Celem kontroli jest zweryfikowanie poprawności sposobu, w jaki dane przedsiębiorstwo rozwiązuje kwestie dotyczące środowiska (m.in. odpady czy woda). Rzetelne przyjrzenie się tym aspektom daje pogląd na to, czy zakład stosuje się do odgórnie ustalonych praw dotyczących natury. Dzięki rewizjom można przewidzieć konsekwencje wynikające z nierespektowania odpowiednich norm.

Kim jest audytor?

Audytor to osoba zajmująca się sprawdzaniem i kontrolowaniem firm lub instytucji. Dlatego ważne jest, by kandydat na audytora był niezależny, skrupulatny, uczciwy i poufny, a swoje wyniki opierał na niezbitych dowodach. Osoba na tym stanowisku w trakcie pracy kieruje się obowiązującymi przepisami. Rewizje mają na celu przeprowadzenie kompleksowego audytu obejmującego różne obszary działalności. Ma być on obiektywną oceną funkcjonowania sprawdzanej jednostki. Istotne jest, aby osoba przeprowadzająca tę procedurę była bezstronna. Dodatkowo audytor powinien mieć wykształcenie wyższe i nabyte odpowiednie kwalifikacje, które upoważniają go do wykonywania tego zawodu. Oprócz tego istotne jest, by inspektor posiadał pełne prawa publiczne i prawne. Wniosek? Idealny kandydat to osoba, która nie była karana, ukończyła studia i odpowiednie kursy. 

Jak wygląda praca audytora ISO 14001?

Jak wspomniano, audytor ISO 14001 jest specjalistą, który zajmuje się rewizją instytucji. Norma ISO 14001 ma na celu pomagać firmom w tym zakresie. Celem jest sprawienie, by zakłady pracy nie traktowały ochrony przyrody jako utrudniającej życie, a jako coś, co może stać się szansą i zyskiem dla przedsiębiorstwa. Audytor ma za zadanie działać na rzecz wspierania środowiska i jednocześnie likwidować możliwość pojawienia się nieprawidłowości w tym zakresie. Skuteczny wizytator musi posiadać specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Dlatego znajomość normy ISO 14001 jest bardzo istotna. Warto, by taka osoba potrafiła pracować w grupie, miała odpowiednio rozwinięte umiejętności miękkie, była asertywna, tak, aby ewentualne sytuacje stresujące nie wpływały negatywnie na efekty jej pracy. To właśnie audytor ma bowiem największy wpływ na to, czy rewizja pomoże w realizacji zamierzonych planów. 

Cel kursu na audytora ISO 1410

Rolą kursu jest wyszkolenie kandydatów na efektywnych audytorów, którzy będą umieć zaplanować, przeprowadzić i udokumentować audyt Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001. Podczas profesjonalnego szkolenia uczestnicy mają możliwość wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Dzięki temu każdy wyniesie z kursu teorię wraz z umiejętnościami przydatnymi w przyszłej pracy. Dobrze przeszkolony audytor może realnie wpłynąć na jakość działania instytucji. Dlatego celem kursu jest także sprawienie, by raporty wychodzące w przyszłości od kursantów, którzy odbyli szkolenie, dawały firmom wskazówki do optymalizacji ich działań oraz do lepszego zarządzania.